4 april 2020

Gebouwbezoek Theodorakapel

De geschiedenis van de Theodorakapel begint in 1904. De Zwolse burgemeestersdochter Theodora Ludovica Vos de Wael laat haar woning en een legaat van vijfduizend gulden na aan de parochie Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming. Op de plek van haar woning aan de Harm Smeengekade worden een klooster (met kapel) en een pension voor oudere vrouwen gesticht. In de jaren zeventig van de vorige eeuw maakt het pension plaats voor het bejaardenhuis ‘’Nieuwe Haven’’.

Het voomalige kloostercomplex heeft in 2018 plaats gemaakt voor sociale huur- en koopappartementen. Een herontwikkelingsplan heeft er voor gezorgd dat de Theodorakapel letterlijk en figuurlijk weer zichtbaar is geworden voor de bewoners van Zwolle. Na de sloop van de kloostergebouwen is de kapel gerestaureerd in opdracht van de Bouwcombinatie Ufkes-Salverda Kamperpoort. Bij de renovatie van het interieur zijn de in de jaren ‘’60 aangebrachte witte verflagen verwijderd, waardoor de oorspronkelijke kleurstelling en de geglazuurde stenen weer tevoorschijn kwamen.

Tussen de kapel en de Harm Smeengekade is een rij sociale- en huurappartementen gebouwd, met vensters voorzien van spitsbogen, waarvan de vorm is geïnspireerd op de spitsboogvensters van de Theodorakapel. Na de sloop van de overige kloostergebouwen refereert het de nieuwe appartementenvleugel nog aan de opzet van het voormalige klooster. Het complex heeft een open verbinding gekregen met de binnentuin van woonzorgcentrum ‘’Nieuwe Haven’’, en de kapel is weer zichtbaar geworden vanaf de Harm Smeengekade.

De in oorspronkelijke staat herstelde Theodorakapel in Zwolle is nu een plek voor bezinning, cultuur en ontmoeting. Het historische gebouw is omgetoverd tot een indrukwekkende locatie waar verschillende evenementen kunnen plaatsvinden.

Foto’s: Linda Heemstra (ZAP)


Menu