18 maart 2021

Online symposium WHO CARES Zwolle

Het aantal 65-plussers in Nederland loopt op van 2,4 miljoen in 2014 naar 4,6 miljoen in 2040. Door deze ontwikkeling ontstaat er druk op zowel de formele als informele zorg. Daarnaast is vereenzaming een groot risico van ouder worden. Veel steden kampen met dezelfde problematiek en zoeken naar nieuwe vormen van wonen. Deze zorg is nu steeds meer een katalysator voor wijkvernieuwing. ”Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben levert een betere stad op voor iedereen” aldus Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

De prijsvraag WHO CARES, in 2017 uitgeschreven door de Rijksbouwmeester, in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Stichting Humanitas en Architectuur Lokaal. Dit heeft pareltjes aan plannen opgeleverd. De ingediende visies inspireren tot ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen met zorg. Deze innovatieve en toekomstgerichte plannen verdienen navolging.

Het Zwols Architectuur Podium organiseerde een avond waarin we lokale initiatiefnemers op het vlak van wonen en zorg samen gebracht hebben. De sprekers gingen met elkaar in gesprek over hun eigen ervaringen, ambities en wederzijdse raakvlakken. Hoe kunnen we de verworven inzichten tot uitvoering brengen? De avond is live uitgezonden vanuit Studio Landstede in Zwolle.


Menu