21 maart 2022

Symposium Building the Future #4

Op maandag 21 maart werd voor de vierde keer het symposium Building the Future gehouden, van 13.30u tot 17.00u op de campus van Windesheim. BtF#4 werd georganiseerd door de opleiding Bouwkunde van Windesheim, samen met Bouwend Nederland, het Zwols Architectuur Podium en Techniek Nederland. Duurzaam bouwen, klimaatadaptatie en innovatief stonden denken centraal. 


Tijdens het symposium kwamen diverse sprekers aan bod. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar klimaatontwerp en duurzaamheid aan de TU Delft, opende het symposium door te vertellen over de omschakeling naar volledige duurzaamheid en hoe dat júist betrekking heeft op de bestaande bouw. En er waren verschillende invalshoeken in meerdere masterclasses. Daarnaast hield Daan Josee een pleidooi voor een bredere kijk op de functie en stofwisseling van gebouw en stad.

En natuurlijk komen ook studenten aan het woord. Studenten van Team SUM (TU Delft) lichtten hun plannen voor de Solar Decathlon toe, studenten van Bouwkunde Windesheim vertelden over hun afstudeerprojecten en oud-student Jorn Beltman presenteerde zijn plannen voor een circulaire unit als waterpunt in India.

Lees hier het verslag, dat student Marije van der Vegt heeft geschreven.

Het volledige symposium kunt u hier terugkijken.

Voor een terugblik op het vorige symposium in 2021 zie: Building the Future #3


Menu