25 juni 2020

Digitale stadswandeling Kraanbolwerk

Op de voormalige Schaepmanlocatie is de afgelopen jaren een bijzonder stedelijk woonmilieu tot stand gekomen: Het Kraanbolwerk. Van oudsher is deze locatie een bastion geweest om de Zwolse binnenhaven en de kraan te beschermen. Na het vervallen van deze verdedigingsfunctie heeft de locatie zich vanwege de gunstige ligging gaandeweg ontwikkeld tot industriegebied. Nu is dit gebied getransformeerd tot een hoogwaardig woongebied, met een prominente rol voor het water en de waterhuishouding van deze locatie. De nieuwe bebouwing op het eiland refereert in architectuur en materiaalgebruik aan de rijke geschiedenis. Er is aansluiting gezocht bij de maat en schaal van de stedelijke omgeving en van de bebouwing aan de Thorbeckegracht. Tegelijkertijd is het stoere en dynamische karakter van het Kraanbolwerk bewaard gebleven.

Programma

Op 25 juni 2020 hebben wij een digitale wandeling georganiseerd door het Kraanbolwerk.

De stedenbouwkundige, Henk Snel van de gemeente Zwolle, heeft samen met de ontwikkelaar, Marcel de Ruiter van VanWonen, een introductie gegeven op de totstandkoming van het Kraanbolwerk.

De architecten van de diverse gebouwen vertelden over hun project.

In deze vlog / film is de volledige versie terug kijken op ons youtube kanaal.

Stedenbouw en ontwikkeling

Architecten aan het woord



Menu