Dinsdag 20 juni 2023

Open Oproep: Ruimte voor rechtvaardigheid | Club Cele live vanuit De Elbertschool

In het kader van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie onlangs de Open Oproep Ruimte voor Rechtvaardigheid. Het doel van de Open Oproep is om vernieuwende strategieën voor rechtvaardigheid en inclusie te ontwikkelen. Daardoor kan de grote verbouwing van Nederland vanuit een bewust gedefinieerd rechtvaardigheidsperspectief plaatsvinden.

Op dinsdagavond 20 juni organiseert Club Cele in opdracht van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en in samenwerking met het Zwols Architectuur Podium een regionale bijeenkomst vanuit De Elbertschool in de Kamperpoort Zwolle.

Achtergrond
Nederland staat voor een grote verbouwing met enorme ruimtelijke gevolgen. Deze ‘wederombouw’, die noodzakelijk is vanwege grote opgaven als de energietransitie, de woonopgave, klimaatadaptatie, de stikstofproblematiek, de vergrijzing en de toenemende (sociale) tweedeling, zal niet slagen als ze niet op een sociaal duurzame manier gestalte krijgt. Hoe kan de transformatie van Nederland ook worden ingezet als middel om de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren?

Voor wie is de oproep?
Voorstellen kunnen worden ingediend door ontwerpers die een coalitie aangaan met betrokkenen en belanghebbenden. Denk aan (vertegenwoordigers van) achtergestelde/niet-gehoorde bevolkingsgroepen, maatschappelijke initiatieven, vertegenwoordigers van provincies, regio’s en gemeenten, gebieds- en projectontwikkelaars, corporaties en/of zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ook aan activisten op het gebied van diversiteit en inclusie, segregatie en gentrificatie en wetenschappers uit het sociale, economische, politieke, culturele en ruimtelijke domein.

Let op: Ontwerpers zijn hoofdaanvrager en projectverantwoordelijk. Samenwerkende partijen zijn medeaanvrager.

Lees meer over de open oproep ‘Ruimte voor Rechtvaartdigheid’

Programma en Sprekers
Bij de informatieavond zal Chris van Langen aanwezig zijn voor een introductie over de open oproep (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).

– 19.15 uur     inloop Elbertschool
– 19.30 uur    Welkom door Eefke Meijerink moderator Club Cele
– 19.35 uur    Eefke introduceert Irma Klevering (Voorzitter Zwols Architectuur Podium)
– 19.40 uur    Eefke introduceert Chris van Langen (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) die een introductie geeft over de open Oproep ‘Ruimte voor Rechtvaardigheid’  Waarom deze oproep?
– 19.50 uur    Eefke introduceert Sanne Wassink: ontwikkelingsantropoloog bij BLiKVeLD en de Academie voor Toegepaste Antropologie
– 20.00 uur   Eefke introduceert Doesjka Majdandzic: Senior Stedenbouwkundige & adviseur circulaire gebiedsontwikkeling bij de gemeente Zwolle en voorvechter van de Rechtvaardige stad
– 20.10 uur    Corine Aalvanger Research based artist – casus Talentstad
– 20.20 uur   Allereerst bevraagt het panel elkaar onder leiding van Eefke
– 20.35 uur   koffie en thee en wat lekkers
– 20.45 uur   Tafelsessie met onze gasten om verdiepende vragen aan hen te stellen en om het kwartier ruil je van tafel. En om mee te praten en of te luisteren.
– 21.30 uur    Eefke maakt een wrap-up samen met Chris, hoe verder?

Dan sluiten we de avond af en nodigen we iedereen uit voor een hapje en een drankje.

Praktische info en aanmelden
Datum: dinsdag 20 juni 2023
Tijd: inloop 19.15 uur | programma 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Elbertschool, Veemarkt 34-40 Zwolle
Reserveren: via deze link
Toegankelijkheid: De Elbertschool is rolstoeltoegankelijk.

Over de Elbertschool
De Elbertschool werd omstreeks 1928 onder Amsterdamse architectuur gebouwd en is vernoemd naar Willem Anthonie Elberts (1820-1903) die veel heeft gedaan voor het onderwijs in Zwolle. Vroeger was het een basisschool, beter bekend als ‘school 12’. Veel Kamperpoorters hebben goede herinneringen aan deze school. Cultureel gezien heeft het veel waarde voor de oorspronkelijke bewoners van de volksbuurt.


Menu