Foto’s: Gebouwbezoek.

Dinsdag 23 juni 2015

Het Anker Westenholte vormt vanaf begin 2015 het nieuwe onderkomen voor diverse verenigingen. De basisscholen in de omgeving kunnen straks voor hun gymnastieklessen gebruik maken van de moderne sporthal. Daarnaast biedt het complex ruimte voor de vele organisaties die in de wijk actief zijn. Ook kunnen er grotere manifestaties worden georganiseerd. Kortom: Het Anker wordt een levendige, multifunctionele ontmoetingsplek voor cultuur, sport en educatie.
(tekst VDRbouwgroep)

Na een selectieprocedure is MoederscheimMoonen Architects gekozen als architect voor het ontwerp van het wijkcentrum met sporthal Het Anker in Zwolle. Het nieuwe complex wordt gerealiseerd in Stinspoort als verbindende schakel tussen de wijk Westenholte en de nieuwbouwwijk Stadshagen.
(tekst en foto MoederscheimMoonen Architects)

Sprekers
Architect Erik Moederscheim,
Coördinator Het Anker, Ronald van Uden.

Het ZAP nodigt u uit!

Waar
Het Anker aan de ingang van Westenholte: Voorsterweg 36.

Programma 23 juni 2015
19.00  Inloop met koffie en thee
19.30  Presentatie sprekers met aansluitend rondleiding
21.30  Borrel
22.00  Afsluiting

Aanmelden
De entree is gratis, met de LINK kunt u zich aanmelden.

Samen
Stichting ZAP, www.stichtingzap.nl
MoederscheimMoonen Architects
Het Anker, www.hetankerwestenholte.nl

Delen
Deze uitnodiging delen met uw netwerk vinden wij fijn.


Copyright 2021 Stichting ZAP
Deel dit artikel via social media: