14.02.2020 Help de kerk is leeg (lezing)

Categorieën: Actueel, Agenda, Lezingen
Trefwoorden: Bericht.

Erfgoed platform lezing

Help de kerk is leeg

Historische avond

De komende jaren sluiten naar verwachting ruim 1000 kerken in Nederland hun deuren. Eigenlijk wil niemand die bakens van stad en land missen. Maar wat kun je met al die leegkomende gebouwen doen? En wat komt daar zoal bij kijken? Het aantal succesvolle voorbeelden van herbestemming groeit gelukkig in rap tempo. Al is het proces vaak lastig en komt een nieuw, soms verrassend gebruik er vaak niet zonder slag of stoot.

Mascha van Damme (Architectuurhistoricus) laat zien dat een geslaagde herbestemming zich niet één op één laat herhalen. Uiteraard komen in dit verhaal ook Zwolse voorbeelden langs.

Jorien Kranendijk (Programma Toekomst Religieus Erfgoed) schetst hoe het vraagstuk van leegkomende kerken landelijk wordt opgepakt. Hoe kunnen we meer in gezamenlijkheid deze opgave het hoofd bieden, ook in Zwolle?

Organisatie:

Het Oversticht, Zwols Architectuur Podium en Zwolse Historische Vereniging

Locatie:

Waanders In de Broeren

 

Praktische informatie

De lezing begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en de toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van de lezingen wordt op prijs gesteld. Alle avonden worden muzikaal omlijst. U kunt zich aanmelden voor een lezing door een e-mail te sturen naar communicatie@waandersindebroeren.nl (graag met vermelding welke lezing, datum en hoeveel personen).

Copyright 2020 Stichting ZAP
Deel dit artikel via social media: