Gevel De Volharding

Persbericht gemeente Zwolle

Herbouw gevel met behoud historische elementen

De gevel van de Volharding wordt, in tegenstelling tot eerdere voornemens, niet gehandhaafd maar met behoud van de belangrijkste historische elementen teruggebouwd. Dat besloot het college van B&W nadat duidelijk werd dat het sparen van de gevel veel risico’s met zich meebrengt en er een aanvaardbaar plan is gemaakt om deze, gebruikmakend van de historische elementen, terug te bouwen.

Start sanering

In maart / april van dit jaar start de sanering en het bouwrijp maken van de rest van het Kraanbolwerk. Hieraan voorafgaand hebben gemeente en AM nogmaals onderzocht of het handhaven van de gevel haalbaar en zinvol is, of dat er toch betere alternatieven zijn. In 2011 is bij de vaststelling van het stedenbouwkundigplan en de grondexploitatie voor het Kraanbolwerk, besloten de gevel te handhaven. De afgelopen periode is de voorkant van de Volharding er door weersinvloeden en graffiti niet beter op geworden. In het geval dit deel van het gebouw behouden zou blijven, moet deze bij de sanering extra worden gefundeerd. Ook kan bij deze optie niet het gehele terrein gesaneerd worden en de huidige gevel is bovendien lastig aan te sluiten op de nieuwbouw.

Wethouder Brink

“Om deze redenen hebben we daarom nogmaals onderzocht of er geen andere goede alternatieven zijn voor deze historische gevel”, legt wethouder Jan Brink uit. “Nu blijkt dat het voorzichtig slopen en terugbouwen met behoud van de belangrijkste historische elementen een meer haalbare optie is, hebben we besloten voor deze mogelijkheid te gaan. Met de herbouw van de gevel, blijft het verhaal en de geschiedenis van het Kraanbolwerk zichtbaar”.

Herbouw

De gevel wordt bij de sanering in maart / april voorzichtig weggehaald. De belangrijke elementen worden opgeslagen en, volgens de huidige planning, eind 2017 / eerste kwartaal 2018 weer gebruikt bij de herbouw.

Eens / Oneens

Het Zwols Architectuur Podium vraagt uw mening. Had u liever gezien dat de hele gevel bewaard zou blijven of onderschrijft u het nieuwe besluit van het college van B&W om te kiezen voor herbouw met behoud van historische elementen?

2 comments

  1. Cor Schönbeck Datum - Beantwoorden

    Ik ben van mening dat de oude gevel bewaard moet blijven. De huidige argumenten voor aanpassing van de plannen zijn uiterst zwak. Weersinvloeden en graffity moeten de financiële aspecten fundering en bodemsanering verdoezelen. Als doekje voor het bloeden wordt nu aangegeven dat “voorzichtig slopen en herbouwen” het credo wordt. “Voorzichtig” bestaat niet in de bouw (tenzij het om restauratiewerk gaat). De volgende tegenvaller wordt waarschijnlijk dat “voorzichtig” helaas niet is gelukt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Copyright 2019 Stichting ZAP
Deel dit artikel via social media: