25/06 Gebouwbezoek Klooster HSK

Kloostercomplex Harm Smeengekade

Vernieuwd kloostercomplex aan de Harm Smeengekade

Op de locatie van het voormalige klooster van het Onze Lieve Vrouwenpension heeft Sacon een nieuw wooncomplex ontworpen, geïnspireerd op en met hergebruik van bouwdelen van het oorspronkelijke klooster. De Theodorakapel in hart van de locatie is weer in oude luister herstelt en voor een nieuwe toekomst klaargemaakt. De realisatie van het (ver) nieuw(de) kloostercomplex is een samenwerking tussen Delta Wonen en IJsselheem, die de eigenaar van de kapel is.

Verborgen Theodorakapel is weer zichtbaar

De kapel daterend uit de jaren 30, heeft een hoge cultuurhistorische waarde en lag als een verborgen parel verscholen binnen het oude kloostercomplex. De nieuwe stedenbouwkundige setting maakt de kapel weer zichtbaar en toegankelijk vanaf de openbare weg. Dit bood de kans om de kapel te transformeren tot een plek voor de stad. Een plek voor bezinning, cultuur en ontmoeting.

Moderne devotie versus architectuur

Al eeuwenlang is in Zwolle de geestelijkheid verbonden met zorg, onderwijs, handel, cultuur en architectuur. Zo kende elk klooster, elke kapel, een eigen ziel. Een ziel met hart voor de hoofdtaak van de gemeenschap. In de vernieuwde Theodorakapel komen leven en zorg samen. De renovatie heeft de ziel weer zichtbaar gemaakt. Een plek met ruimte voor toewijding, aandacht, verbinding en ontmoeting. Elk gebouw, elk mens heeft authenticiteit nodig. De Theodorakapel laat zien hoe architectuur ons kan helpen om als mensen dichter bij onszelf, en elkaar, te komen.

Tijden

Inloop 19.30 uur
20.00 uur lezing door Hanneke Rinkel (Sacon)
20.30 uur lezing door Mink de Vries
21.00 uur rondleiding en borrel
21.30 uur afsluiting

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.

Locatie

Theodorakapel, Theodorahof 20 (aan de Harm Smeengekade)

Parkeren

Parkeren kan bij het parkeerdek Emmawijk


Copyright 2019 Stichting ZAP
Deel dit artikel via social media: