Erfgoedplatform 12-02

Categorieën: Erfgoedavonden
Trefwoorden: geschiedenis.

BERICHT ERFGOEDPLATFORM

Verhalen over Zwolle:

Grootschalige ingrepen in het historische stadscentrum

Op 12 februari 2016 wordt weer een avond georganiseerd met lezingen in de reeks Verhalen over Zwolle. Dit keer komen grootschalige ingrepen in de historische stadskern aan de orde.

De fijnmazige structuur van historische stadscentra wordt op vele plaatsen onderbroken door bebouwing van een grotere schaal. De binnenstad van Zwolle vormt daarop geen uitzondering. ‘Een aantasting van het stedelijk, vaak nog middeleeuwse weefsel’ volgens de een, ‘een teken van vooruitgang’ is de stellige mening van de ander.

Ronald van den Berg, voorzitter van de Vrienden van de Stadskern, analyseert dat proces van schaalvergroting en concludeert dat die ontwikkeling vele vaders heeft. En wellicht opmerkelijker, van alle tijden lijkt. Waar mogelijk illustreert hij zijn betoog met Zwolse voorbeelden.

Mascha van Damme is architectuurhistoricus en werkzaam als erfgoedadviseur bij het Oversticht. Zij zoomt in het tweede deel van de lezing in op het stadhuis, het Huis met de Hoofden en het Dominicanenklooster. Het zijn – elk om andere redenen – goede voorbeelden van schaalvergroting uit verschillende tijden, die zowel een bedreiging vormden als kansen herbergen. De lezing belicht uiteenlopende aspecten, van een vijftiende-eeuws huis dat in het grootschalig complex van de muziekschool werd opgenomen en een klooster dat landde in de agrarische velden net buiten het centrum, tot een interessant dakenlandschap dat een aanwinst vormt voor de stad.

Artez studenten zorgen voor de muzikale omlijsting. Uiteraard is er ook gelegenheid om bij een kop koffie of een borrel bij te praten.

Praktische informatie

Vrijdag 12 februari 2016
Locatie: Waanders in de Broeren
Inloop: vanaf 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

De toegang is gratis.

Aanmelden:

Graag aanmelden via www.waandersindebroeren.nl/podium-en-exposities/

Over het Erfgoedplatform Zwolle

Deze lezing wordt u aangeboden door het Erfgoedplatform Zwolle.
Dit platform wordt gevormd door: Stedelijk Museum Zwolle, Historisch Centrum Overijssel, Waanders in de Broeren, Zwolse Historische Vereniging, Vereniging vrienden van de stadskern Zwolle, Zwols Architectuur Podium, Gemeente Zwolle (afdeling Archeologie en Monumentenzorg, Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle, Stichting Stadsherstel Zwolle, Stichting Grote Kerk Zwolle en Het Oversticht.

Extra informatie

Download hier het complete programma 2015-2016.


Copyright 2019 Stichting ZAP
Deel dit artikel via social media: