Thema ABZ 2016: ‘Zwolle in beweging’

Categorieën: Biënnale

Wij sluiten met de Biënnale aan bij het thema van de landelijke Dag van de Architectuur: ‘Stad in Beweging’. Dit thema past Zwolle, de stad is immers volop in ontwikkeling! Daarnaast sluit het thema nauw aan op diverse onderwerpen die tijdens de architectuurbiënnale in 2014 geagendeerd werden: het beter benutten van de historische binnenstad, het Zwolse water en spontane gebiedsontwikkeling.
Het thema ‘Stad in Beweging’ staat ook voor de grotere toekomstige opgaven. Begrippen als ‘The Next Economy’ (IABR 2016, Biënnale van Rot- terdam) en Klimaatbestendige Stad (Jaar van de Ruimte, Manifest 2040) zijn niet zo exotisch als ze klinken. Ze hebben al langere tijd invloed op de ruimtelijke kwaliteit van de stad Zwolle. Ook staan we aan de vooravond van de nieuwe Omgevingswet en nieuwe gemeentelijke, provinciale en nationale Omgevingsvisies.

Architectuur Biënnale Zwolle ’16

Op 24 en 25 juni 2016 organiseren het Zwols Architectuur Podium en Club Cele de tweede Architectuur Biënnale Zwolle. Het evenement markeert de start van een meerjarig ontwerp-experiment. Tot en met 2018 zoeken we met architecten, ontwerpers, onderzoekers, Zwollenaren en andere partners naar kansen voor een levendige en klimaatbestendige stad.


Copyright 2020 Stichting ZAP
Deel dit artikel via social media: