6 Juli – Materia – 10.00-13.00


Trefwoorden: Cibap, leren.

Materia

Graag nodigen we je uit om tijdens de Architectuur Biënnale 2018 op vrijdag 6 juli in Cibap Ontwerpfabriek

Tijdens de Architectuur Biënnale wordt er een te speeddate georganiseerd tussen (Zwolse) architecten en ontwerpers uit Zwolle en omgeving en studenten van Windesheim en Cibap.

Wat is onze Doelstelling:

• Werken aan community vorming tussen Zwolse architecten (o.a ZAP), studenten Windesheim en studenten Cibap. Wij denken dat onderwijsinstellingen binnen Zwolle de verbindende en initiërende rol kunnen zijn binnen de Ontwikkeling van de creatieve industrie in Regio Zwolle. Deze willen we samen laten groeien en mede vormgeven

• Daarnaast willen we Materia en het innovatie proces van materialen onder de aandacht brengen en de nieuwste ontwikkelingen laten zien.

Keynote Speakers

Els Zijlstra, directeur van Materia en architect, zal eerst een algemeen beeld schetsen over nieuwe materialen en technieken in de architectuur met het oog op duurzaamheid. Daarna vertellen Tjeerd Veenhoven en Els in een duo gesprek over het proces en het ontstaan van een nieuw duurzaam materiaal en de toepassing daarvan. Tjeerd Veenhoven is ontwerper van nieuwe innovatieve materialen www.tjeerdveenhoven.com

Materia

MATERIA heeft een eigen tentoonstellingsruimte in de Ontwerpfabriek van het Cibap met een wisselende expo met nieuwe materialen en is vrij toegankelijk. Materia is een onafhankelijk netwerk van innovatieve materialen.www.materia.nl

Studenten gaan een of meerdere materialen uit Materia zoeken en toepassen aan hun al gemaakte opdracht. Ze kunnen onderling sparren en gaan de toepassing voor zichzelf onderbouwen

Lunch Speeddate

Wisselende Speeddate tussen architecten en studenten voorzien van lunch. Studenten laten hun opdracht zien en gaan met de Architecten bekijken hoe innovaties en duurzaamheid toegepast kan worden in hun bestaande opdracht. De student en de architect bevragen elkaar op innovatie en duurzaamheid.

Programma

10.00u – 10.30u: Ontvangst architecten en ontwerpers, studenten, Els, en Tjeerd

10.30u – 11.20u Keynotespeakers Els Zijlstra en Tjeerd Veenhoven

11.20u – 12.00u Materia

12.00u – 13.00u Speeddate met lunch


Copyright 2019 Stichting ZAP
Deel dit artikel via social media: